Забродівська громада

Волинська область, Ковельський район

Положення про Центр надання адміністративних послуг

Дата: 10.04.2020 11:38
Кількість переглядів: 637

                                   ПОЛОЖЕННЯ

про  відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Забродівської сільської ради

1.Відділ "Центр надання адміністративних послуг" Забродівської сільської  ради (далі – відділ)  є  структурним підрозділом сільської ради, через який надаються адміністративні послуги суб'єктам звернень через адміністратора, державного реєстратора, шляхом їх взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.

2. Відділ ЦНАП підконтрольний і підзвітний Забродівській сільській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, сільському голові, керуючому справами виконкому.

 

3. У своїй діяльності відділ ЦНАП керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, громадських формувань", «Про державну реєстрацію нерухомого майна та їх обтяжень», "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)" (Закон N 191-VIII),  «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Постановою КМУ від 02 березня 2016 № 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру", актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Забродівської сільської  ради і виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

 

4. Основними завданнями відділу є:

Центр надання адміністративних послуг здійснює повноваження  у сфері:

- Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

-    Державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

-   Надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону відповідно до ЗУ «Про землеустрій», Земельного кодексу України.

- Державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 18.10.2000р. № 52/5 «Про затвердження правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні»,ЗУ «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

-     Вчинення нотаріальних дій відповідно до ЗУ « Про нотаріат»

-  Реєстрації місця проживання/перебування, та зняття з  реєстрації місця проживання/перебування,  особи у встановленому порядку, формування та ведення Реєстру Забродівської територіальної громади відповідно до Постанови КМУ від 02 березня 2016 № 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" адміністраторами  ЦНАП;

-   Прийом звернень громадян відповідно до Закону України «Про Звернення громадян», інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади  і місцевого самоврядування;

-       організація роботи, в тому числі  здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності ЦНАП у Забродівській сільській раді;

-       організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

-       спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

-       забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Відділ підпорядковується начальнику відділу ЦНАП  відповідно до розподілу функціональних повноважень.

6.  До складу відділу входить начальник відділу, адміністратор та державний реєстратор.

7. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

-       розробляє та координує реалізацію Програм, що стосуються функціонування ЦНАП;

-       надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам сільської ради  з питань, що належать до його компетенції;

-       бере участь у підготовці та поширенні матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до його компетенції;

-       розробляє проекти розпоряджень сільського голови  з питань, що належать до компетенції відділу;

-       готує самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами сільської ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання сільському голові;

-       розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;

-       виконує інші функцій, що випливають з покладених на відділ завдань.

8. Відділ має право:

-       залучати відповідальних працівників структурних підрозділів сільської ради, фахівців підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

-       отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів сільської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для  виконання покладених на відділ завдань;

-       скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

-       вносити на розгляд керівництва сільської ради  проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

        Працівники відділу беруть участь у роботі колегій, засідань, нарад, семінарів та інших заходів

9.     Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою у встановленому законодавством порядку.

10.  Начальник відділу:

-       здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

-       організовує діяльність відділу, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦНАП;

-       координує діяльність адміністраторів відділу, державного реєстратора та посадових осіб, які працюють в інших структурних підрозділах сільської ради, які взаємодіють у ЦНАП та виконують функції адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

-       організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

-       сприяє створенню належних умов праці у ЦНАП, вносить пропозиції керівництву сільської ради щодо матеріально-технічного забезпечення ЦНАП;

-       розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

-       здійснює функції адміністратора;

-       виконує інші повноваження згідно з актами законодавства, цим положенням та положенням про ЦНАП;

-       організовує роботу відділу та ЦНАП, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ та ЦНАП завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу, інших працівників ЦНАП та притягнення їх до відповідальності;

-       здійснює контроль за виконанням функціональних обов’язків і дотриманням у відділі та ЦНАП  правил внутрішнього трудового розпорядку.

Начальник відділу може виконувати й інші обов’язки, покладені на нього

сільським головою або особою, яка виконує його обовязки.

11.  Адміністратор відділу призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою.

12.  Адміністратор відділу:

-       надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

-   приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснює їх реєстрацію та подає документи (їх копії) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України  «Про захист персональних даних»;

-   видає або забезпечує надсилання через засоби поштового або іншого зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

-   організовує надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

-   здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

-   надає адміністративні послуги у випадках, передбачених Законом;

- розглядає справи про адміністративні правопорушення (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження в центрі надання адміністративних послуг).

13. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою. У своїй роботі  керується законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань».

 Основними завданнями державного реєстратора є:

13.1. Здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до законодавства.

 

13.2. Надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до законодавства;

 

13.3.  Ведення Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб – підприємців.

 

13.4. Здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до законодавства.

 

13.5.  Надання інформації про зареєстровані права та їх обтяження відповідно до законодавства.

 

13.6. Забезпечення взяття на облік безхазяйного майна відповідно до законодавства.

 

13.7. Вжиття в межах компетенції заходів щодо ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державного реєстру прав).

 

13.8. Здійснення заходів щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

13.9. Виконання обов’язків адміністратора в частині прийняття документів у паперовій або електронній формі.

14. Державний реєстратор має право:

 

14.1. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються його діяльності.

 

14.2. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань.

 

15.  З метою забезпечення створення  зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у сільській раді (громадах) можуть бути утворені віддалені робочі місця працівників ЦНАП, які  забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до затвердженого Реєстру та згідно з рішенням сільської ради.

     До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.

16. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП здійснюються за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством. Гранична чисельність, фонд оплати праці, а також кошторис видатків відділу затверджується сільською радою.

 

Секретар Забродівської сільської ради                                     Г.Ф. Корнелюк


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора