Забродівська громада

Волинська область, Ковельський район

Регламент роботи Центру надання адміністративних послуг

Дата: 10.04.2020 11:42
Кількість переглядів: 792

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сільської ради

         28 лютого 2019 року № 15/28                   

 

                  

РЕГЛАМЕНТ
роботи Центру надання адміністративних послуг

 

                                                      1.Загальні положення

 1.1.  Регламент Центру надання адміністративних послуг  Забродівської сільської ради (далі Регламент) розроблено відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» , з урахуванням Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 р. № 588 ( з наступними змінами), рішення Забродівської сільської ради від  28.12.2018 року  № 12/13 «Про утворення відділу Центру надання адміністративних послуг Забродівської сільської ради».

Цей Регламент визначає порядок організації роботи Центр надання адміністративних послуг (далі - Центр), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр та регламентом центру.

1.3. Регламент є нормативним актом, розробленим на основі  чинного законодавства України з врахуванням регламенту роботи виконавчого комітету Забродівської сільської ради, який визначає засади діяльності та взаємодії органів влади , які надають адміністративні послуги, організації документообігу та порядку здійснення моніторингу за належністю надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності.

1.4. Затвердження, скасування та внесення змін до Регламенту здійснюється  рішенням Забродівської  сільської ради.

1.5. Дотримання положень Регламенту є обов'язковим для всіх посадових осіб Центру, суб’єктів надання адміністративних послуг та територіальних органів виконавчої влади які здійснюють прийом у центрі.

1.6. Терміни, які використовуються в цьому Регламенті , вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про місцеве самоврядування в Україні» , «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

1.7. Подання вхідного пакету документів на отримання адміністративних послуг, якщо такі послуги за законом надаються через ЦНАП, та передача вихідного пакету документів  суб’єктам звернення здійснюється виключно в ЦНАП, тому числі в його територіальних підрозділах чи на віддалених місцях для роботи адміністраторів.

1.8. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі , віддалених робочих місць для роботи адміністраторів такого Центру затверджується органом що утворив Центр, з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

1.9. Прийом  та опрацювання звернень громадян, здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації.

1.10. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр (далі – Перелік) , формується керівником ЦНАП з урахуванням пропозицій і зауважень суб’єктів надання адміністративних послуг , та визначається Забродівською сільською радою.

1.11. Акти цивільного стану, довідки що видаються з системи погосподарського обліку та інші адміністративні послуги що надаються виконавчим комітетом ради,  здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Сімейним кодексом України, Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, надаються безпосередньо суб’єктами надання в приміщенні Центру.

1.12. Форми інформаційних і технологічних карток, описів вхідних пакетів документів, супровідних листів, листа – проходження, постанов і протоколів щодо адміністративної відповідальності тощо затверджується Забродівським сільським головою. 

2.Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

2.1. Центр розміщується в центральній частині села за адресою Волинська обл. Ратнівський р-н с. Заброди вул. Лесі Українки, 2,  в зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

2.2. Центр утворений об’єднаною територіальною громадою Забродівської сільської ради, тому для зручності отримання адміністративних послуг  суб’єктам звернень громади утворенні віддалені місця  для роботи адміністраторів такого центру   за адресами:

Волинська обл. Ратнівський р-н с. Видраниця  вул. Центральна, 12

Волинська обл. Ратнівський  р-н с. Замшани вул. Центральна, 24

Волинська обл. Ратнівський р-н с. Річиця вул. Центральна,16

Волинська обл. Ратнівський р-н с. Щедрогір  вул. Центральна, 12

2.3. На вході до приміщення (будівлі) розміщується вивіска з найменуванням Центру та табличка з інформацією про  графіком його роботи .

Вхід до центру облаштований пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями та зручними сходами з поручнями.

У приміщенні Центру облаштовується туалетна кімната з урахуванням потреб осіб з інвалідністю.

На прилеглій до центру території передбачене  місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

 

2.4. У  центрі здійснюється очікування, прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до центру.

2.5. Центр розміщується на першому  поверсі будівлі.

2.6. Сектор прийому здійснює загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

2.7. Сектор інформування облаштований з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

Для висловлення суб’єктами звернень зауважень та пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор інформування облаштовується відповідною скринькою , яка розміщується на видному та доступному місці.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг. Сектор інформування та очікування облаштовується столами, стільцями та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

2.8. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру.

2.9. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про:

- найменування Центру, його місцезнаходження, та місцезнаходження віддалених місць для роботи адміністраторів Центру,  номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

- графік роботи Центру ,  віддалених робочих місць для роботи адміністраторів Центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

- перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, віддалені робочі місця , та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

- строки надання адміністративних послуг;

- бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

- платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

- супутні послуги, які надаються в приміщенні Центру;

- прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

- користування інформаційним терміналом;

- положення про Центр;

- регламент Центру.

2.10. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр та віддалені робочі місця , розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за  суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

2.11. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

2.12. Особам з інвалідністю забезпечується вільний доступ до інформації , зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах.

2.13. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі Центрі можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

2.14. У приміщенні Центру на основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг консультації та послуги можуть надаватися безпосередньо  представниками суб’єктів надання адміністративних послуг.

 3.Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

3.1. Інформація для суб’єкта звернення щодо надання адміністративних послуг подається в інформаційних картках адміністративних послуг, а порядок розгляду і вирішення справ щодо надання конкретних адміністративних послуг - у технологічних картках.

3.2.Інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг розробляються суб’єктами надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу та затверджуються, в частині адміністративних послуг органів місцевого самоврядування, виконавчим комітетом місцевої ради.

3.3.Керівник Центру має право вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг.

3.4. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це орган, що утворив Центр, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

4. Інформування суб’єктів звернення

4.1.Орган, що утворив Центр, створює та забезпечує роботу веб-сайту Центру , де розміщується інформація, зазначена у пункті 9 розділу 2 цього регламенту, а також відомості про місце розташування Центру (його  віддалених місць для роботи адміністраторів Центру , найближчі зупинки громадського транспорту, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

4.2.Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру (в тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і вичерпною. Інформація на веб-сайті Центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

4.3.Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг у спосіб, аналогічний способу звернення.

 5.Прийом вхідного пакету документів

5.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі або  віддалених місцях для роботи адміністраторів такого Центру.

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

5.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

5.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центр (його віддаленому місці для роботи адміністратора Центру) особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

5.4. У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним  представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).

5.5 Адміністратор перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх виправленні.

5.6. Адміністратор  складає опис вхідного пакета документів з програми електронного документоббігу, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у двох примірниках.

5.7. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням штампа відповідного адміністратора Центру, а також відмітки про дату його складення. У Центрі здійснюється електронний документообіг, тому другий примірник знаходиться в адміністратора - в електронній формі.

5.8. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також бажане місце отримання оформленого результату  надання адміністративної послуги в Центрі чи, віддаленому місці для роботи адміністратора центру, спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в програмі документообігу.

5.9. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній  формі).  Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

5.10. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.

5.11. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) та/або очевидну помилку, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків, за можливості – надає допомогу в їх усуненні, або реєструє вхідний пакет документів з недоліками.

5.12. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх не усунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів та за можливості також повідомляється телефоном. 5.13. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через ЦНАП із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на заміну) або вносяться зміни у раніше виданий опис. Внесення додаткових документів та/або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).

5.14. У випадку не усунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.

5.15. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у паперовій та/або електронній формі, за потреби (і за можливості) здійснює її копіювання та/або сканування.

5.16. Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі. Лист-проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги. 

6.Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

6.1. У випадках передбачених законодавством, рішення про надання адміністративної послуги приймається невідкладно у ЦНАП.

6.2.  Після вчинення дій, передбачених розділом 5 цього Регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги з описом передачі документів адміноргану, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в описі із зазначенням дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставлянням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи. Відомості про передачу вхідного пакету документів вносяться адміністратором до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі. В листі проходження ставиться контрольна дата виконання послуги.

6.3.  Передача справ у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не рідше ніж один раз протягом робочого дня, а з віддаленого місця для роботи адміністратора Центру – не пізніше наступного робочого дня,  шляхом доставки працівником Центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

6.4. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати , прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа-проходження справи.

6.5. Виконавець зобов’язаний вирішити справу у строки, визначені технологічною карткою адміністративної послуги, і не пізніше наступного робочого дня з моменту вирішення справи сформувати вихідний пакет документів та направити його до ЦНАП, про що він зазначає в журналі або електронному реєстрі.

6.6. Адміністратор ЦНАП у день надходження результату вирішеної справи (адміністративної послуги) здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей в журнал або електронний реєстр.

6.7. Адміністративна послуга, що потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та дозволяє (передбачає) паралельне опрацювання справи двома і більше структурними підрозділами (виконавчими органами), суб’єкт надання адміністративних послуг забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій та/або електронній формі одночасно передаються та/або надсилаються усім залученим виконавцям. Зведення матеріалів справи здійснюється виконавцем (суб’єктом надання адміністративної послуги), що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.

6.8.Суб’єкт надання адміністративної послуги, за потреби, отримує документи або інформацію, що перебувають у володінні інших адміністративних органів, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.

6.9. Виконавець зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги.

6.10.Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністраторами, відповідно до розподілу обов’язків керівником ЦНАП.

У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи (вимог щодо термінів надання адміністративної послуги згідно технологічної картки тощо) або вимог діючого законодавства в процесі надання адміністративної послуги посадовою чи службовою особою суб’єкта надання адміністративної послуги адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це керівника ЦНАП

 6.11. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

6.12. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від суб’єкта звернення додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та відповідно – забезпечити право суб’єкта звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через ЦНАП. 

7.Передача результату надання адміністративних послуг суб’єктові звернення.

7.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру,  віддаленого місця для роботи адміністратора центру, про що зазначається в описі передачі справи адміністратору.

7.2. Адміністратор центру невідкладно у день надходження результату надання адміністративної послуги здійснює реєстрацію вихідного пакета документів  шляхом внесення відповідних відомостей до листа проходження справи, а також до відповідного реєстру у паперовій або електронній формі та повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений суб’єктом звернення, закриває справу шляхом сканування результату послуги у відповідному  реєстрі.

7.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в описі видачі документа (за потребою)  та у програмі електронного документообігу.

7.4. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

7.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи  в електронній формі, негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

7.6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.

7.7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій або  електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення з описом вхідного пакета документів та лист про проходження, копія квитанції про сплату адміністративного збору ( уразі платності адміністративної послуги), копія результату надання адміністративної послуги, оригінал результату надання адміністративної послуги, в разі його неотримання суб’єктом звернення та інші документи, визначені органом, що утворив центр, зберігається у Центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                  Г.Ф.Корнелюк


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора