Забродівська громада

Волинська область, Ковельський район

Програма соціально-економічного розвитку

                                                        

 

         ЗМІСТ

 

 

 

Вступ                                                                                                                        

3

1.

Мета  економічного і соціального розвитку Забродівської  сільської  ради  на період  до  2020  року

3

2.

Пріоритетні завдання

3

3.

Пріоритети.

4

3.1

Соціальна сфера.  Ринок  праці  та  зайнятість  населення

4

3.1

Ринок  праці  та  зайнятість  населення

4

3.2

Охорона здоров’я                                                                                                 

4

3.3

Освіта                                                                                                                   

5

3.4 

Підтримка сімей, дітей та молоді. Фізична культура і спорт                                                                       

5

3.5

Розвиток культури та туризму                                                                                             

6

3.6

Розвиток  євро інтеграційної  співпраці залучення  ресурсів грантових організацій та інших міжнародних фондів

6

4

Інвестиційно- проектна  діяльність               

7

5.

Енергозбереження                                                                                               

9

6.  

Сільське господарство

9

7.

Охорона навколишнього середовища                                                                                        

10

8.

Закупівлі за бюджетні кошти

10

9

Дорожнє господарство.

10

 

Додаток до рішення

11

 

 

ВСТУП

 

Місцева Програма економічного і соціального розвитку Забродівської  сільської  ради  на   період  до  2020 року   (далі – Програма) розроблена  у  відповідності  до  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, Стратегії   розвитку   Волинської  області  на  період  до  2020 року  затвердженої   рішенням    обласної   ради  від 20 березня  2015 року № 34/7,        Програми  економічного і  соціального  розвитку  району   з врахуванням законодавчих актів з питань регіональної та економічної політики, досягнень розвитку територіальної громади , наявних проблем та очікуваних змін в розвитку  населених  пунктів  сільської  ради 

Відповідно до результатів та тенденцій розвитку  попередніх  років , наявних проблем та впливу очікуваних змін економічної ситуації в  державі  у  Програмі визначено цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку та заходи щодо їх реалізації.

Мета розроблення документу полягає у необхідності формування орієнтирів економічного і соціального розвитку населених  пунктів   на  період  до  2020 року.

У програмі визначено основні цілі та пріоритетні напрямки економічного та соціального розвитку територіальної громади, завдання та критерії результативності, які сприятимуть стабілізації та покращенню ситуації, підвищенню рівня якості життя та закладення фундаменту для подальшого зростання добробуту населення.

 

1. МЕТА  ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  НА ПЕРІОД ДО  2020 РОКУ    

 

Основною метою розвитку територіальної громади  на  період  до  2020 року  є:

забезпечення виконання комплексу заходів , що сприятиме подальшому розв’язанню соціальних проблем, підвищенню добробуту населення Забродівської  сільської  ради,  реалізації  плану   організаційних  заходів  щодо  добровільного об'єднання  територіальних  громад .

 

                                  2.  ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ

- Попередження підтоплення особистих селянських господарств, будинків, господарських споруд населення сільської  ради   внаслідок весняних повеней , виконання комплексу заходів для уникнення підтоплення територій в майбутньому;

- розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності шляхом  залучення вітчизняних  та іноземних інвестицій у бюджетну  сферу та залучення інвестицій в сільськогосподарське виробництво;

- упровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій шляхом  проведення реконструкції об’єктів теплопостачання бюджетної сфери   з використанням сучасного енергоефективного обладнання (заміна котлів на сучасні з високим ККД, заміна теплових мереж, заміна котлоагрегатів, які працюють на природному газі на сучасні твердопаливні котли);

- переобладнання електроосвітлення у бюджетних закладах з заміною звичайних ламп розжарювання на енергоощадні освітлювальні лампи;

- заміна старих віконних та дверних блоків на енергозберігаючі метало-пластикові;

           - розвиток транскордонного співробітництва шляхом активізації співробітництва сільської ради з відповідними адміністративно-територіальними одиницями Республіки Польща та Республіки Білорусь згідно укладених угод, підготовки спільних транскордонних проектів в рамках конкурсів, оголошених міжнародними організаціями-грантодавцями, в тому числі в рамках програми "Польща-Білорусь-Україна" на 2014-2020 роки;

- реалізація проектів  із залученням коштів Європейського Союзу, міжнародних організацій-грантодавців, державних конкурсів проектів та програм розвитку,  

- будівництво та капітальні ремонти доріг місцевого значення;   

-  проведення зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів району;

- коригування генеральних планів та оновлення містобудівної документації населених пунктів сільської  ради;

 

- розробка  проекту Статуту Забродівської  сільської  об’єднаної  територіальної громади;

       - розробка організаційної структури та штатного розпису Забродівської сільської територіальної громади; утворення необхідних структурних підрозділів та штатних одиниць; підготовка відповідних положеннь та посадових інструкцій;

- визначення населенних пунктів об’єднаної територіальної громади в яких обирається

староста. Підготовка положення та посадових інструкцій про старосту.

- розробка плану працевлаштування осіб, які внаслідок об’єднання можуть втратити робочі місця.

    - утворення Центру надання адміністративних послуг в  Забродівській  сільській територіальній громаді з центром у селі Заброди, вивчення можливості утворення філій Центру надання адміністративних послуг в с. Річиця, Щедрогір, Поступель, Видраниця;  визначення переліку послуг, що надаватимуться Центром надання адміністративних послуг та його філіями.

- проведення інвентаризації власності, в тому числі інвентаризації наявних приміщень, що знаходяться у комунальній власності територіальних громад для подальшого розміщення у них спеціальних служб.

- звернутися до організації, що має відповідні дозволи та ліцензії на виконання

землевпорядних робіт, для проведення інвентаризації меж новоутвореної територіальної

громади та складання Генерального плану об’єднаної територіальної громади;

- розробка перспективного плану формування мережі установ, які надають соціальні послуги.

                                       3.   ПРІОРИТЕТИ

 

3.1.    СОЦІАЛЬНА  СФЕРА, РИНОК ПРАЦІ  ТА  ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

 

 

Основними проблемами є:

вивільнення працівників та переведення їх в умови вимушеної неповної зайнятості у зв’язку зі скороченням виробничих програм на експортоорієнтованих підприємствах;

невідповідність чисельності та професійного складу кваліфікованих робітників потребам роботодавців та недостатня професійна якість підготовлених кадрів;

відсутність якісних вільних робочих місць для працевлаштування кваліфікованих кадрів;

зменшення чисельності зайнятого населення;

низький рівень зайнятості у сільській місцевості;

наявність тіньових відносин, насамперед внаслідок значного податкового навантаження на роботодавців та відсутності механізму стимулювання роботодавців до створення робочих місць з гідними умовами та оплатою праці.

Основні завдання на період  до 2020 року:

 популяризація робітничих професій пріоритетних галузей економіки серед молоді;

забезпечення виконання завдань та заходів Програми зайнятості населення Забродівської сільської  ради; 

сприяння зайнятості населення, насамперед неконкурентоспроможних на ринку праці категорій громадян (інвалідів, молоді, випускників навчальних закладів, жінок з дітьми та одиноких матерів тощо);

 

  

 3.2.  ОХОРОНА   ЗДОРОВ’Я

    

Основними проблемними питаннями є:

недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення Амбулаторій  та ФАПів , які  розміщені  на  території  сільської  ради.

Основні завдання та заходи на період до  2020 року:

розвиток і вдосконалення первинної медико-санітарної допомоги,  сільському населенню;

придбання сучасного діагностичного та іншого медичного обладнання;

 

дооснащення ФАПів  необхідним медичним обладнанням, лікарськими засобами, медінструментарієм, меблями, по  фонду  регіонального розвитку   та  інших  грантів

залучення  випускників шкіл  для навчання в медичних закладах;

реалізація заходів комплексних програм з метою збільшення виявлення онкопатології на початкових стадіях при онкопрофоглядах та при цитологічному скринінгу у жінок;

реалізація комплексу заходів щодо запобігання та стабілізації рівня інфекційних захворювань, насамперед, соціально небезпечних СНІД/ВІЛ та туберкульоз;

підвищення рівня обізнаності населення з питань планування сім'ї, репродуктивного здоров'я, безпечного материнства, серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань;

підвищення якості необхідних реабілітаційних послуг інвалідам.

 

                                                           3.3   ОСВІТА

 

Основні проблемні питання галузі:

недостатнє фінансування витрат на розвиток освітньої галузі;  

відсутність нормативно-правового та фінансового забезпечення функціонування навчально-виховних комплексів "школа-сад";

 недостатнє поновлення навчального обладнання та відсутність ресурсів для придбання нового.

Основні завдання на період до  2020 року:

реалізація державних та районних цільових програм, інвестиційних проектів у галузі;

розширення мережі дошкільних навчальних закладів та охоплення дошкільною освітою;

впровадження енергозберігаючих технологій у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах;

           задоволення освітніх потреб населення в здобутті повної загальної середньої освіти,  

організація безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів та учнів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з малозабезпечених сімей в загальноосвітніх школах  , зміцнення матеріальної бази харчування в закладах освіти;

проведення належного літнього оздоровлення дітей в пришкільних таборах та в наметовому таборі в с.Тур, особливо дітей з багатодітних, малозабезпечених та інших пільгових категорій сімей;

розвиток та розширення мережі гуртків позашкільних навчальних закладів;

забезпечення якісно нового рівня організації правовиховної та правоосвітньої роботи в закладах освіти.  

 

 3.4.  ПІДТРИМКА  СІМЕЙ, ДІТЕЙ  ТА  МОЛОДІ     

ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  І  СПОРТ

Основні проблемні питання:

наявність     дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

низький рівень життя    сільського населення;

високий рівень пияцтва серед сільського населення;

низький рівень фінансування сфери фізичної культури і спорту;

недостатня  кількість  облаштованих спортивних майданчиків в   населених пунктах сільської  ради

Основні завдання та заходи на період  до 2020 року:

 попередження насильства в сім'ї та підвищення ефективності надання допомоги особам, які потерпають від насильства;

утвердження гендерної рівності у суспільстві, попередження та протидія торгівлі людьми;

проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на підготовку молоді до сімейного життя і відповідального батьківства, популяризацію здорового способу життя;

запровадження ефективних форм роботи та здійснення заходів щодо своєчасного виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зазнають жорстокого поводження в сім'ї; вирішення питань їх влаштування, реалізації прав на житло, освіту, сімейне виховання;

   створення  міжнародного  молодіжного  центру  в  рамках  програми  Транскордонного  співробітництва  Польща-Білорусь- Україна;

сприяння розвитку молодіжних та дитячих громадських організацій, забезпечення співпраці з ними у напрямку реалізації загальнодержавних програм з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї;

створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання молоді, формування її активної життєвої позиції шляхом залучення до участі у районних, обласних, міжнародних, всеукраїнських та регіональних інформаційно-просвітницьких, мистецьких акціях і заходах;

реалізація заходів по літньому оздоровленню та активному відпочинку дітей;

збільшення кількості жителів , залучених до занять фізичною культурою і спортом, пропаганда здорового способу життя;

участь  у  проведенні  комплексних районних заходах, чемпіонатах, кубків і першостей району з різних видів спорту;

забезпечення    облаштування    спортивних    майданчиків    в  населених пунктах, в тому числі полів із штучним покриттям.

  

 

 3.5.  РОЗВИТОК  КУЛЬТУРИ  І  ТУРИЗМУ

 

Основні проблемні питання:

неповна зайнятість працівників культури у сільській місцевості,  

необхідність проведення ремонтів закладів культури, систем опалення, впровадження енергозберігаючих заходів, придбання музичних інструментів, технічних засобів, сценічних костюмів;                                                                                             

 

комп'ютеризація    клубних закладів з підключенням до мережів Інтернет;

Основні завдання на період  до  2020 року:

 створення Центру розвитку культури та мистецтв на базі СБК с. Заброди;

    створення умов для належного функціонування мережі закладів культури ;

          відродження забутих і народження нових традицій;

          забезпечення стабільної роботи колективів та гуртків аматорського мистецтва, створення нових колективів, підримка талановитої молоді, сприяння її участі у всеукраїнських, обласних оглядах, конкурсах;

          продовження робіт з виявлення об’єктів культурної спадщини, забезпечення їх захисту, відповідного використання, реставрації, ремонту, популяризації історико-культурної спадщини;

          проведення основних культурно-мистецьких заходів;

         зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, впровадження енергозберігаючих технологій, проведення ремонтів та створення на їх базі центрів активності громад;

проведення комп'ютеризації    клубних закладів з підключенням до мережі Інтернет;

 

 3.6. РОЗВИТОК  ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ СПІВПРАЦІ. ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ ГРАНТОВИХ  ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНШИХ  МІЖНАРОДНИХ  ФОНДІВ 

 

Основними проблемними питаннями є:

недостатні навички представників  неприбуткових установ, організацій в питаннях підготовки проектних пропозицій до участі в конкурсах, оголошених грантовими організаціями, з метою залучення коштів Європейських та інших фондів для вирішення проблем місцевих громад;

відсутність комплексного підходу до організації транскордонного співробітництва, у тому числі кваліфікованих кадрів на місцях, здатних забезпечити підготовку необхідних проектів транскордонного співробітництва та контактувати з представниками територіальних громад іноземних держав, з урахуванням матеріального забезпечення, відповідного фахового рівня та мовних знань;

відсутність окремої структури для здійснення та координації транскордонної співпраці, сприяння залученню ресурсів грантових організацій;

низьке матеріально-технічне забезпечення місцевих громадських організацій та органів місцевого самоврядування, які займаються залученням грантових ресурсів;

 

Основні завдання та заходи   на період  до  2020 року:

 

            активізація розвитку соціально-економічних, екологічних, культурних та інших зв'язків між суб'єктами транскордонного співробітництва;

укладання  угод з представництвами проектів та Фондів-грантодавців щодо реалізації проектів ;

                 налагодження та поглиблення міжособистісних контактів між  жителями  сільської   ради              гмінами партнерами   Республіки Польща та  сільськими радами  Республіки Білорусь;

            активізація неприбуткових бюджетних установ, громадських організацій у розробці і впровадженні проектів в рамках конкурсів, оголошених організаціями-грантодавцями;

налагодження дружніх відносин та підготовка в партнерстві з територіальними громадами Польщі та Республіки Білорусь проектів з метою вирішення проблем;

  

 

 

4. ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОЕКТНА  ДІЯЛЬНІСТЬ   

Основними проблемними питаннями є:

 

недосконалі процедури погодження проектно-кошторисної документації та порядку проходження дозвільних процедур;

 

Основні завдання та заходи на період  до  2020 року:

-   Забезпечення  функціонування пожежних  команд  на території  об’єднаної  територіальної громади.

-  Здійснення заходів по відновленню  існуючої мережі меліоративної системи  населених  пунктів  об’єднаної  територіальної громади.

-  Виконання будівництва, реконструкції  капітальних та поточних ремонтів будівель освіти; покращення матеріально-технічної  бази закладів освіти (придбання меблів, інвентарю та обладнання) реалізація енергоефективних заходів, направлених на скорочення споживання енергоресурсів

-  Виконання поточних та капітальних ремонтів об’єктів охорони здоров’я; придбання медичного обладнання та інвентарю ; забезпечення об’єктів охорони здоров’я засобами для надання первинної медичної допомоги; реалізація енергоефективних заходів, направлених на скорочення споживання енергоресурсів;

- Організація  спортивних майданчиків (з вуличним тренажерним та гімнастичним обладнанням), особливо в населених пунктах, мешканці яких раніше не мали доступу до них; виконання поточних  та капітальних  ремонтів існуючих спортивних об’єктів; максимальне залучення населення об’єднаної громади до занять фізичною культурою та спортом

-  Виконання поточних  та капітальних ремонтів закладів культури, мистецтва та музейної справи; організація  та проведення  культурно-масових  та мистецькіх заходів в населених пунктах об’єднаної громади; залучення населення об’єднаної громади до культурного життя.

-  Розробка  схеми санітарної очистки території об’єднаної громади в тому числі організація системи поводження з твердими побутовими відходами, виготовлення  технічної  документації   на  МВВ ,  проведення  спільних  акцій з благоустрою території об’єднаної громади за участю населення («День довкілля» та ін.)

 -  Організація  зелених зон, збільшення кількості  зелених насаджень; проведення  моніторингу  атмосферного повітря та підземних вод.

-  Організація  виїзної торгівлі, ярмарки (сезонних товарів, садово-городніх  культур,  товарів щоденного вжитку, одягу та взуття, тощо);сприяння розвитку мережі побутового обслуговування, особливо  мешканців віддалених населених  пунктів (перукарні, ремонт взуття, пошив одягу та інше)

-   Забезпечення транспортного  сполучення  між населеними пунктами  та центром громади.

- Утворення  спільного об’єднаного комунального  господарства. Придбання необхідної  спеціальної техніки; забезпечення  упорядкування  територій  кладовищ,    здійснення розрахунку та затвердження економічно  обґрунтованих тарифів  на ЖК послуги в об’єднаній громаді; укладення   договорів з новими споживачами.

-  Впровадження ресурсо - та енергозберігаючих  технології  і обладнання (у т.ч. приладів обліку) для скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів в бюджетних будівлях та житловому фонді об’єднаної громади; виконання поточних та капітальних ремонтів існуючих систем водопостачання, теплопостачання, водовідведення, утеплення тощо.

-  Здійснення заходів з:

Будівництва, капітального, поточного ремонту та реконструкції  доріг та під’їздів, їх  експлуатаційне  утримання, підсипка доріг без твердого покриття;

влаштування пандусів в місцях загального користування;

придбання спеціалізованої техніки для благоустрою, вуличних лавок та урн;

ремонту малих архітектурних форм, пам’ятників;

вирішення проблеми безпритульних тварин;

встановлення дитячих майданчиків

-  Забезпечення  будівництва, реконструкцію та ремонт мереж зовнішнього освітлення; використання новітніх енергозберігаючих технологій  у сфері зовнішнього освітлення; здійснення  оснащення модернізованими лічильниками обліку електричної енергії; визначення пріоритетних ділянок для виконання першочергових заходів з комплексної реконструкції  та влаштування нових мереж; організація системи телемеханічного контролю та комплексного управління зовнішнім освітленням.

-   Утримання в належному технічному стані існуючих мереж зовнішнього освітлення.

Проведення   інвентаризації інвестиційних об’єктів об’єднаної громади; створення бази даних інвестиційних пропозицій, земельних ділянок та будівель; проведення аналізу можливостей залучення інвестицій і використання виробничих площ; налагодження контактів та співпрацю із професійними національними та іноземними агенціями з питань залучення інвестицій;  організування системи тренінгів та консультацій для підприємців.

-  Складення топографічного плану, встановлення меж, проведення інвентаризації земель, виконання нормативно-грошової оцінки земель, розмежування землі державної та комунальної власності, складення Генерального плану території об’єднаної громади. Здійснення заходів щодо першочергового використання наявних природних ресурсів (лісів, ставків, садків, пасовищ тощо) жителями даних населених пунктів;

-  Вивчення  питання  можливості створення муніципальної структури з охорони громадського порядку та профілактики правопорушень об’єднаної громади; ;

- Сприяння оперативному реагуванню на  звернення громадян та їх своєчасному розгляду; забезпечення доступності  для населення в отриманні кваліфікованої правової допомоги.

-  Здійснення  заходів для забезпечення мешканців відділених населених пунктів доступом до мережі Інтернет та кабельного телебачення; вживання заходів для оперативного інформування населення об’єднаної громади (встановлення інформаційних стендів, дощок оголошень, тумб тощо); вивчення та вираховування  громадської думки  при прийнятті рішень з важливих соціально-економічних питань з використанням можливостей ЗМІ; відкрито висвітлювати  статистичну інформацію про явища та процеси, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя об’єднаної громади; створення  та забезпечення роботи офіційного веб-сайту об’єднаної громади; підготовка  та розповсюдження  інформаційного друкованого видання про об’єднану громаду.

 

 

 

 

 

             

  5.  ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

   

Основні проблемні питання:

 

недостатні можливості  сільского бюджету    щодо спрямування коштів на впровадження енергоефективних технологій та обладнання в закладах бюджетної сфери сільської  ради

Основні завдання та заходи на період до  2020 року:

 

 зменшення газоспоживання закладами бюджетної сфери за рахунок подальшого заміщення його обсягів місцевими видами палива (використання торфобрикетів, торфокрихти, дров, щепи, трісок та інших відходів деревообробки);

забезпечення економії електроенергії за рахунок запровадження енергоефективних джерел освітлення в закладах бюджетної сфери;

відновлення та проведення зовнішнього освітлення з використанням енергоощадних джерел світла в сільських населених пунктах району;

проведення реконструкції об’єктів теплопостачання установ  сільської ради з використанням сучасного енергоефективного обладнання (заміна котлів на сучасні з високим ККД)  

 

  6 . СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО

Проблемними питаннями є:

занедбані меліоративні системи, що призводить до підтоплення сільськогосподарських угідь, зворотнього процесу заболочення земель сільськогосподарського призначення, орних угідь, значних втрат врожаю внаслідок повеней;

 низький рівень забезпечення інвестиційними та кредитними ресурсами в аграрному секторі;

відсутність на місцевому рівні інфраструктури збуту сільськогосподарської продукції;

зниження родючості ґрунтів, безсистемність видачі земельних часток паїв, що призводить до розриву площ зайнятих під посівами сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємствах;   

мізерно низький рівень заробітної плати осіб, зайнятих у сільському господарстві, руйнування трудового потенціалу села та зниження його якості.

Основні завдання на період  до  2020 року:

залучення інвестиційних ресурсів в сільське  господарство;

збільшення доходів сільських жителів шляхом сприяння розвитку виробництва сільськогосподарської продукції і її реалізації як  сільськогосподарськими підприємствами так і особистими селянськими господарствами;

створення обслуговуючої кооперації та розвиток підприємництва на селі для розширення шляхів збуту сільськогосподарської продукції;

поліпшення селекційної  роботи в галузях рослинництва і тваринництва через виконання Програм розвитку цих галузей із залученням бюджетних коштів району на здешевлення штучного осіменіння великої рогатої худоби та проведення сортооновлення та сортозаміни сільськогосподарських культур;

 розвиток молочного і м'ясного скотарства шляхом збільшення чисельності поголів'я великої рогатої худоби і підвищення її продуктивності, в тому числі за рахунок закупівлі молодняка ВРХ в господарствах населення;

поновлення нормативно-грошової оцінки та виготовлення схем планування населених пунктів  

                7.ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  ТА БЛАГОУСТРІЙ

Основними проблемними питаннями є:

недостатнє фінансування природоохоронних заходів  

              

            підтоплення територій внаслідок несприятливих природних явищ, що спричиняє змивання з верхніх шарів грунту речовин розпаду мінеральних добрив та інших сполук і попадання їх у водні об'єкти;

             

неефективне функціонування меліоративних мереж, незадовільний стан внутрішньогосподарських меліоративних каналів, комунальних дамб, станцій перекачування води, внаслідок чого підтоплюються сільськогосподарські угіддя, інші території, що призводить до зміни гідрологічного режиму, значного погіршення екологічної ситуації;

засміченість території твердими побутовими відходами, відсутність спеціалізованого транспорту; 

           Основні завдання  на період  до  2020 року:

проведення вирубки дерев та кущів на меліоративних каналах, розчищення їх русел для збільшення пропускної спроможності;

виконання природоохоронних заходів;  

проведення  благоустрою територій  установ  та  населених пунктів.

                         

8. ЗАКУПІВЛІ ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ

Основними проблемами є:

ускладнена система оприлюднення інформації про здійснення закупівель.

довготривала система проведення закупівель за державні кошти, законодавчо недосконалий механізм проведення закупівель.

Основні завдання на   період  до  2020 року:

 

формування конкурентного середовища, підвищення рівня прозорості здійснення закупівель;

максимальне залучення до здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти безпосередніх товаровиробників, виконавців робіт і надавачів послуг, або їх офіційних представників;

посилення вимог до закупівлі за державні кошти продуктів харчування, здешевлення вартості цих товарів за рахунок закупівлі безпосередньо у виробників без участі посередників;

проведення  закупівель, вартісна межа яких нижча визначеної Законом, на конкурсних умовах згідно розроблених внутрішніх положень;

сприяння громадському контролю за здійсненням закупівель за бюджетні кошти;

створення прозорих та ефективних умов здійснення закупівель.

 

 

9.  ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО      

Основні проблемні питання:

високе навантаження на комунальні  дороги  через збільшення кількості автомобільного транспорту , в тому числі  сільськогосподарської техніки ;

відсутність достатніх обсягів коштів місцевого бюджету для ремонту та утримання в належному стані  доріг комунальної власності;

 

недостатнє спрямування коштів державного бюджету на покращення стану мережі  доріг комунальної власності.

 

Основні завдання на період   до  2020 року:

забезпечення безпечного функціонування дорожньо-транспортного комплексу та зниження негативного впливу транспорту на навколишнє середовище;

ефективне використання коштів місцевих бюджетів на покращення стану комунальних доріг;

будівництво комунальних доріг за рахунок грантових коштів  в тому числі  міжнародних ;

виконання робіт по будівництву, ремонту та утриманню комунальних   доріг за рахунок коштів  місцевого бюджету (спів фінансування  при реалізації інвестиційних проектів).

  

       

                                                            Додаток  до рішення

                                               сільської ради

                                                             від 31.07.2017 р  № 1-3/8

 

№№

п/п

Пріори

тету

Назва заходу (робіт)

Примітка

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

11.

 

 

12.

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

6

 

 

6

 

 

3.6

 

9

 

 

5

 

 

5

 

 

7

 

 

4

 

4

 

 

4

ЗАБРОДІВСЬКА  ТЕРИТОРІЯ

Виготовлення  проектно-кошторисної документації,  придбання  та  заміна  вікон, системи опалення  на  місцевих видах палива  приміщення  адмінбудинку. Вирішення питання  розміщення  структурних підрозділів об’єднаної  територіальної громади .

 

Розміщення  структурних підрозділів об’єднаної  територіальної громади  та ЦНАПу.

 

Виготовлення  схеми планування  території  об’єднаної територіальної громади.

 

Виготовлення  нормативно-грошової оцінки населених пунктів.

 

Будівництво та ремонт  комунальних доріг.

 

Будівництво дороги  Лучичі-Щедрогір, Заброди- Поступель.          

 

Капітальний ремонт приміщення  НВК ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Заброди  та  ЗОШ І-ІІ ступеня с Якушів.

 

Капітальний  ремонт покрівлі сільського  будинку  культури с. Заброди.

 

Виготовлення  технічної документації на МВВ  та  кладовища, їх благоустрій.

 

Будівництво вуличного освітлення.

 

 Благоустрій  території  НВК ЗОШ І-ІІІ  ступеня

с. Заброди (заміна  огорожі по периметру).

 

Благоустрій  стадіонів в селі Заброди.  

 

Напрацювання нормативної бази  для  створення  опорної школи на  базі  НВК ЗОШ І-ІІІ ступеня  - дитячий садок  села Заброди

 

Ремонт каналізаційної системи  НВК ЗОШ І-ІІ ступеня с. Якушів

 

 

 

 

 1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

7

8

 

9

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

14

 

 

 

 

 

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

9

 

 

4

 

 

6

 

4

3.5

 

7

5

 

 

3.2

 

 

3.3

 

 

9

 

4

         ВИДРАНИЦЬКА  ТЕРИТОРІЯ

 

Реконструкція приміщення дитячого садка в с. Видраниця по вул.  Центральній.

Завершення будівництва ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Видраниця (будівництво спортзалу, будівництво водонапірної башти,встановлення резервного твердопаливного котла та будівництво складського приміщення для твердого палива) та благоустрій території школи.

Облаштування сміттєзвалища (проект відводу, огородження території).

Будівництво та капітальний ремонт комунальних доріг.

Завершення освітлення вулиць села та заміна ліхтарів по вулиці Центральній, Лесі Українки.

Очистка меліоративних каналів.

Реконструкція паркової зони в центрі села.

Благоустрій сільського ставка.

Благоустрій кладовищ.

Капітальний ремонт покрівлі сільського клубу в с. Видраниця.

Закупівля медичного обладнання та інвентарю на ФАП с. Видраниця.

Забезпечення підвезення учнів старших класів до опорної школи.

Транспортне сполучення із центром громади.

Благоустрій  сільського  стадіону.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

 

10

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

4

 

5

 

4

 

6

 

 

 

7

 

 

3.1

 

 

4

 

 

4

 

 

 

6

 

 

5

 

 

ПОСТУПЕЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІЯ

 

Ремонт  доріг  с.Поступель, с.Зоряне, с.Адамівка.

 

Капітальний  ремонт  клубів с.Адамівка, с.Зоряне.

 

Проведення  опалення в  клубі с.Поступель.

 

Освітлення  вулиць.

 

Виготовлення  генерального  плану  забудови с. Адамівка  та  внесення  змін  до  генерального  плану  забудови с. Поступель.

 

Облаштування  сміттєзвалища та  виготовлення  правовстановлюючих   документів.

 

Відкриття  будинку  побутового  обслуговування  населення.

 

Реконструкція  котельні  адмінбудинку  під   спортивний  зал.

 

Заміна  даху  старого  приміщення  школи  та  дитячого  садка с.Поступель  та  ремонт       приміщень  школи с.Зоряне, с.Адамівка.

 

Проведення  капітального  ремонту  меліоративної  системи.

 

 Завершення  встановлення  енергозберігаючих вікон  та  дверей  в  дитсадку, школах, клубах  та ФАПах   сільської  ради.

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

3

 

 

 

4

 

5

 

 

6

 

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

16

 

17

 

18

19

20

 

21

 

22

 

 

 

 

9

 

 

7

 

7

 

 

 

4

 

4

 

 

8

 

3.6

 

5

 

4

 

 

5

 

 

4

 

 

4

 

 

3.6

 

 

4

 

 

4

 

4

 

4

 

7

8

4

 

7

 

7

РІЧИЦЬКА   ТЕРИТОРІЯ

Будівництво, капітальний ремонт та утримання доріг.

 

Очистка меліоративних каналів.

 

Впорядкування сміттєзвалищ та кладовищ, виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

 

Будівництво спортивного стадіону.

 

Влаштування парково-спортивної зони в с. М-Річицькі.

 

Закупівля шкільного автобуса.

 

Капітальний ремонт приміщення дитячого садка в с.Річиця

Заміна даху в приміщенні школи с. Річиця

 

Благустрій території школи с. Річиця  (влаштування огорожі, спортивного майданчика).

 

Встановлення твердопаливного котла в школі с. Річиця.    

 

Будівництво дитячого садка та спортивного залу в с. Мельники-Річицькі.

 

Капітальний ремонт приміщення майстерні в школі с. Мельники-Річицькі.

 

Встановлення твердопаливного котла в котельні школи с. Мельники-Річицькі.

 

Капітальний ремонт приміщення школи с. Піски-Річицькі.

 

Встановлення огорожі школи с. Піски-Річицькі.

 

Ремонт приміщення амбулаторії в с. Річиця.

 

Капітальний ремонт ФаПу с. Піски - Річицькі.

 

Влаштуваня огорожі в с. Мельники-Річицькі.

Закупівля медичного інвентаря та устаткування.

Будівництво або купівля приміщення під клуб в с. Річиця.

Влаштування огорожі в клубі с. Мельники-Річицькі.

Влаштування огорожі в клубі с. Піски-Річицькі.

 

 

 

1

 

2

 

 

3

 

4

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

10

 

 

11

 

12

 

 

 

 

9

 

4

 

 

6

 

8

 

7

 

 

 

7

 

 

 

 

4

 

 

 

3.6

 

 

 

 

 

 

4

 

5

 

 

7

 

3.6

 

 

ЩЕДРОГІРСЬКА ТЕРИТОРІЯ

 

Ремонт та будівництво доріг

Будівництва вуличного освітлення Центральних вулиць в селі Щедрогір та селі Підгір’я

Ремонт меліоративної системи

 Придбання шкільного автобуса

Реконструкція пам’ятного знаку воїнам-визволителям Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років в селі Щедрогір

Упорядкування кладовищ та території місць видалення твердих побутових відходів, виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки

Капітальний ремонт покрівлі, ремонт внутрішніх санвузлів, реконструкція каналізаційної системи та заміна паркану в школі села Щедрогір

Проведення ремонту та встановлення системи опалення на другому поверсі дитячого садка в селі Щедрогір (дасть можливість відкрити додатково групу і використовувати спортивний та актовий зали)

Ремонт школи в селі Підгір’я

Встановлення твердопаливних котлів та системи опалення в ФАПах села Щедрогір та села Підгір’я

Встановлення паркану біля ФАПу села Щедрогір

Встановлення твердопаливних котлів та системи опалення в клубах села Щедрогір та села Підгір’я

 

 

 

 

1

 

 

2

 

3

 

 

 

4

 

5

 

 

6

 

 

7

 

8

 

9

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

13

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

16

 

9

 

 

7

 

 

7

 

 

4

 

4

 

 

8

 

3.6

 

 

5

 

4

 

 

5

 

 

 

4

 

 

 

4

 

3.6

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

7

 

ЗАМШАНІВСЬКА   ТЕРИТОРІЯ

Будівництво, капітальний ремонт та утримання доріг.

 

Очистка меліоративних каналів.

 

Впорядкування сміттєзвалища та кладовищ, виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

 

Заміна огорожі на кладовищах.

 

Капітальний ремонт приміщення дитячого садка в с. Замшани

 

Заміна даху в Будинку Культури с. Замшани

 

Капітальний ремонт приміщення школи с. Замшани, будівництво тенісного корту.

 

Ремонт приміщення ФАПу в с. Замшани.

 

Капітальний ремонт в клубі с. Вужиськ.

 

Реконструкція пам’ятного знаку воїнам-визволителям Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років в селі Замшани

Будівництва вуличного освітлення центральних вулиць в селі Замшани та проведення освітлення в с. Вужиськ

Ремонт даху в адмінбудинку.

 

Відновлення опалення в Будинку Культури с. Замшани та капітальний ремонт.

 

 Завершення  встановлення  енергозберігаючих вікон  та  дверей  в  дитсадку, школі, клубах  та ФАПах сільської  ради.

 

Розширення мережі і ремонт системи централізованого водопостачання.

 

Виготовлення проекту прибережної смуги озера Любань в с. Замшани.

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора